Lip
18
2012

Podmiana fragmentu tekstu w rekordzie bazy MySQL

Czasem zachodzi potrzeba zmiany fragmentu zawartości rekordu w bazie danych, można do tego celu wykorzystać graficzne systemy do zarządzania bazą danych jak, np. phpMyAdmin.

Jest to może w miarę efektywne przy jednym, dwóch rekordach, ale gdy mamy do edycji kilkaset rekordów najlepiej skorzystać z polecenia MySQL, które ten problem rozwiązuje za nas.

Za pomocą poniższej komendy można podmienić wybrany fragment tekst w wybranym rekordzie tabeli w bazie MySQL.

Przykład użycia
Mamy tabelę o nazwie tekst, która zawiera kolumnę o nazwie rekordy

Wpis w danym rekordzie:

To jest fragment, w którym chcemy podmienić część tekstu.

Chcemy uzyskać następujący wynik

To jest fragment, w którym podmieniliśmy część tekstu.

Polecenie, którego należy użyć

Opis składni:

  • UPDATE nazwa_tabeli – informujemy bazę danych o tabeli, którą chcemy zaktualizować
  • SET nazwa_pola_z_rekordem= – informujemy, który wiersz chcemy zaktualizować i podmienić w nim wartość
  • REPLACE(nazwa_pola_z_rekordem,’fragment tekstu, który chcemy zmienić’,’fragment tekstu, na który chcemy zmienić’) – polecenie REPLACE służy do podmiany wybranego fragmentu tekstu w na nowy fragment tekstu w wybranej kolumnie
  • WHERE nazwa_pola_z_rekordem LIKE ‚%fragment tekstu, który chcemy zmienić%’ – polecenie wraunkowe ograniczające wykonanie polecenia do rekordów zawierających fragment tekstu, który chcemy podmienić.